2019

ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ

ਜਨਵਰੀ 2019 -

 • ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਤੇ ਭਾਗ ਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਆਰਡੀਏ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ.

ਫਰਵਰੀ 2019 -

 • ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਮੁਸਕਾਨ ਏt (ELSA) ਇਹ ਲਿੰਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਥਾਈ ਮੁਸਕਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: https://www.nfed.org/get-ਸ਼ਾਮਲ / ਐਡਵੋਕੇਟ / ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਸਥਾਈ-ਮੁਸਕਰਾਹਟ-ਐਕਟ /
 • ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2020 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਜ਼ਰੂਰੀ. ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਮਾਰਚ 2019 -

 • AARDA ਨਾਲ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 8.0 ਵਿਚ ਇਕਲਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਨੇਡੀਅਨਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਡੌਡ ਸੀਡੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ) ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਆਟੋਮਿਊਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ $ 2020 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੀਡੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ, ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮੈਟੇਰੀਅਲ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪੀਅਰ-ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 50 ਭਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਠੀਏ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਮਿਰਗੀ, ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਂਦਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਲੂਪਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੋਰਸਿਸ, ਸਕਲੋਰਡੇਰਮਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਟੋਮਿਮੁਨ ਬਿਮਾਰੀ.

ਮਈ 2019 -

 • ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ 92 ਦੂਜੇ ਹਸਤਾਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਖਿਕ / ਡੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ' ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ.
 • ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰਥਨ
  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ ਡੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
  ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੌਂਡੀ)

ਜੁਲਾਈ 2019 -

 • ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੱਸੇ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਿਡਨ, ਲੀਡਰ ਮੈਕੋਂਨੇਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ੂਮਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਭਾਗ ਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਐਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਮਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਭਾਗ ਡੀ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਅਗਸਤ 2019 -

 • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ changeੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ, ਦੀਰਘ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਤੰਬਰ 2019 -

 • ਆਈਪੀਪੀਐੱਫ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜੀ (ਏਏਡੀ) ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਸੈਮਿਲਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
  ਬਾਇਓਸਮਾਈਲ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ.

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

2018

ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ

ਫਰਵਰੀ 2018 -

 • ਆਈਪੀਐੱਫ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਪੱਤਰ ' ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਵਿਚ ਅਨਾਥ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ.

ਮਾਰਚ 2018 -

 • ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਐਨਆਈਡੀਆਰਆਰ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ NIH ਲਈ $ 38.4 ਅਰਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨst ਸੈਂਚੂਰੀ ਕਰਾਸਜ਼ ਐਕਟ, ਅਤੇ NIDCR ਲਈ $ 477 ਲੱਖ ਡਾਲਰ, FY12 ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 2017 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ
 • ਆਈਪੀਐੱਫ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵੈਂਡਰਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਮੌਂਏਲੋ, ਜਾਰਡਨ ਮੈਲਕਿਨ, ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਬੇਲੀਨਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰਾਈਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਨਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 -

 • ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਨੇ X73X (HR2018) ਦੇ ਰਾਰੇ ਐਕਟ (ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਾਗਰਸ ਕਾਰਸਨ ਅਤੇ ਕਾਸੇਲਲੋ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.
 • ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਐੱਸ.) (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.-9924-P) ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@adv/documents/downloadable/ucm_500479.pdf
 • ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੀਸਟੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 1974 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ. , ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ (ਐਚ ਆਰ ਐਕਸਗੇਂਸ).

ਜੁਲਾਈ 2018 -

 • ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਬ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਉੱਚ ਕਟੌਤੀਬਲ , ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਗਸਤ 2018 -

 • ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ XONGX ਵਿਓਂਤ ਨਿਯਮਾਂ' ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ਐਨਆਈਐਚ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਐਂਡ ਕੈਨੋਫੈਸ਼ਿਅਲ ਰਿਸਰਚ (ਐਨ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰਪੋਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ $ 2019 ਅਤੇ $ 80,000 ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ' ਕ੍ਰਮਵਾਰ.

ਨਵੰਬਰ 2018 -

 • ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਭਾਗ ਬੀ ਐਕਸਿਸ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਿਜਿਸ਼ਿਸ਼ਨਜ਼ (ਏਐਸਪੀ) ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਤ ਮਰੀਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

2017

ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ

ਫਰਵਰੀ 2017 -

 • ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ-ਤੇ ਹਾਊਸ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਵ੍ਹਸਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ XXXX ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰੇਰਕ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ.
 • Sਅਗਿਆਤ200 ਮਰੀਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਚਐਚਐਸ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਟੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਸੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪੱਤਰ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਮਾਰਚ 2017 -

 • ਸਾਈਨ-on ਪੱਤਰ ' ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ - ਹਾਊਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਚ ਆਰ ਐਕਸਗ xX. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਂਡੀਸਪ੍ਰਿੰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜਾਂ 'ਗਿਨਾ') ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਸਮਰਥਤਾ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਓ.
 • ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਟ (ਏਐਚਸੀਏ) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 -

 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਐਚਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਨੌਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਅਰਥ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼) (ਐਨਆਰਐਸ) ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪੱਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਨਿਸ਼ਾਨ-ਤੇ ਪੱਤਰ ' ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ. ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐੱਨ ਐੱਚ ਡੀ ਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਸਾਈਨ- on ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਐਨਆਈਡਸੀਆਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੋਤਰੀਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 430.5 $ ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ FYXNUM ਐਕਸਯੋਰਿਉਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ NIDCR ਲਈ 452 $ ਲੱਖ FY18 ਬਿੱਲ ਵਿਚ NIDCR ਲਈ
 • ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮੈਡ ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਪੀਏਸੀਟੀ) ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਓਪ ਚਿੱਠੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਮਈ 2017 -

 • ਸਾਈਨ-ਓਨ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਾੱਗਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜੂਨ 2017 -

 • NORD ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਰੋਗੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਫ.ਡੀ.ਏ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.
 • ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਾਇਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਰਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ.

ਜੁਲਾਈ 2017 -

 • ਅਸੀਂ 133 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ @ IAmEssentialCoalition ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ @HHS 'ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ROI) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ' ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. http://bit.ly/2uRYbde

ਅਗਸਤ 2017 -

 • ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਨਾਥ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਓਡੀਟੀਸੀ) ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ.

ਨਵੰਬਰ 2017 -

 • ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਫ ਸੇਗੋਗਾਰੇਂਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋਇਮੂਨੀਨ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਫੀਆ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋਨਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਨਮਕ ਉਤਪਾਦ.
 • ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਅਡੇਨ ਡਰੱਗ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਲਈ 200 ਮਰੀਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ.
 • ਅਨਾਥ ਆਹਾਰ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 34 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਆਰੋਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ.
 • NIH ਅਤੇ NIDCR ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ 2018 ਫੰਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਆਈਡਸੀਆਰ ਦੇ ਐਨਆਈਡਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਈਨ-ਓਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਫਰਵਰੀ 2017

2016

ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ

 • ਜਨਵਰੀ 2016 - ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ 21 ਸੈਂਟ ਕੁਅਰਜ਼ ਐਕਟ (ਐਚ ਆਰ ਐਕਸਗੇਂਗ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ
 • ਮਾਰਚ 2016 - ਨਵਜਨਮੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ
 • ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 - ਐਨਆਈਏਐਚ ਲਈ ਪੂਰਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਹੇਲਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਮਰ ਅਲੇਕਜੇਂਡਰ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪੈਟੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ.
 • ਅਕਤੂਬਰ 2016 - 21 ਸੈਂਟ ਕੁਰੀਅਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਪੱਖ ਪੀਡੀਐਚ ਆਰ ਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

 • ਫਰਵਰੀ 2016 - ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਮਾਰਕ ਯੇਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਟ ਫਰਾਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਡਿਜੀਜ ਵੀਕ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 6 ਪੀ / ਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਚ, ਸਟਾਫ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟੋਲ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਕ ਐਨਬੀਏ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਚ 100 ਦੁਰਲਭ ਰੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਰਾਈ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ.

2015

ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ

 • ਜਨਵਰੀ 2015 - ਦੁਰਲਭ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ
 • ਫਰਵਰੀ 2015 - OPEN ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ
 • 2015 ਮਈ - ਪੀਡੀਏਕਟਿਕ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
 • ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 - HR 1078 ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ-ਓਨ ਪੱਤਰ, ਐਸਓਐਸ ਐਕਟ
 • ਮਾਰਚ 2015 - ਗਿਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪੱਤਰ
 • ਮਾਰਚ 2015 - ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਲੈਟਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥੈਰੇਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ.
 • ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 - HR 1078 ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ-ਓਨ ਪੱਤਰ, ਐਸਓਐਸ ਐਕਟ
 • 2015 ਮਈ - ਪੀਡੀਏਕਟਿਕ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
 • ਜੂਨ 2015 - ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 21 ਸੈਂਟਰੀ ਕਰਸਰ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪੱਤਰ
 • ਜੁਲਾਈ 2015 - $ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਐਨਆਈਐਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2st Century Cures ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 21nd ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
 • ਜੁਲਾਈ 2015 - ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਰੀਟ ਸੋਧ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ 21 ਸੈਂਟ ਕੁਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • ਅਕਤੂਬਰ 2015 - ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਨੇ ਪੀਐਮਐਮਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲੇਕਜੇਂਡਰ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਆਇਨ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਹਾਂਸਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ.
 • ਅਕਤੂਬਰ 2015 - ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਰੋਬਰ ਬਿਮਾਰੀ ਐਕਟ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਨ.ਜੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਟਾਰਗੇਟ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਓਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
 • ਨਵੰਬਰ 2015 - ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਬਰਟ ਕੈਲੀਫ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

 • 2015 ਮਈ - ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਨੇ ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਲ ਜ਼ਰਨਚਿਕ ਨੂੰ ਨੋਰਡ ਐਬੇ ਐਸ ਮੇਅਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ.
 • ਸਤੰਬਰ 2015 - ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਟੌਦ ਕੂਹ (ਪੀ.ਵੀ.), ਮਾਰਕ ਯੇਲ (ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੌਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀ / ਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 8 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ.