ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਕਾਈਵ: ਇਤਾਹਾਸ

IgA pemphigus ਵਿੱਚ ਸਬਸੋਰਨਲ ਪਸਟਾਈਲਰ ਡਰਰਮਾਟਿਸ (ਐੱਸ ਪੀ ਡੀ) -ਟਿਪ ਅਤੇ ਇਨਟਰੇਪੀਡਰਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਆਈਜੀਏ ਡੀਮਰੈਟੋਸਿਸ (ਆਈਏਐਨ) -ਟਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਆਈਜੀਜੀ / ਆਈਜੀਏ ਪੇਮਫਿਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ1. ਫਿਰ ਵੀ, IgA pemphigus ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2133.2012.11127.x/abstract

ਨਯੂਰੋਮਾਈਲਾਈਟਸ ਓਪਟੀਕਾ (ਐਨ.ਐਮ.ਓ., ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ-ਮਿਲਿਏਟਿਡ ਡਿਮਾਈਲੀਨਿਟਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪੀਡੀਏਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨ.ਐਮ.ਓ. ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਇੱਕ 16 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨਪੈਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਕਿਟ ਆਟਿਕ ਨਿਊਰਿਟਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਈਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਟਰਸ ਮਾਈਲੀਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਓਫਥਮੌਲੋਜੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਓਪਿਕ ਨਰਵ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਨੁੰ ਮਿਥੀਲੋਪਰੇਨਿਸੋਲੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓਰਲ ਪ੍ਰਡੀਨਿਸੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੋਲਾਕਾਰ ਇਮਯੂਨੋਸਪਰੇਸੈਂਟ, ਮਾਈਕੋਫੇਨੋਲੇਟ ਮਫੇਟਿਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 1000 ਦੀ ਟੀਚਾ ਖੁਰਾਕ ਸੀਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੀ. ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਈਸਟਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਊਰੋਲੋਇਲਾਈਟਸ ਓਪਟੀਕਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਸਰੋਤ: http://www.jns-journal.com/article/PIIS0022510X12002183/abstract