ਪੈਮਫਿਗਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਅਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ.

ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਲਾ ਪਰਦਾਪਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਲੀਡਿਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਬਾਡੀਜ਼ ਬਲਿਊ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਪਸਪੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਡਰਲ ਸੈਲ ਸਤਹ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟੰਬਲੇਵਿਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ.

ਸਮਾਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਈਕਕਿਊਟਿਨੀਅਨ ਫਾਲਸ ਅਤੇ ਐਰੋਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੈਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਸ ਵਿੱਚ ਛਪਾਕੀ ਫਲਿਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸੇਬਰਬ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫਾਲੀਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲਿਸਿੰਗ ਪੈਮਫਿਗਸ ਵਲੇਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਤਹੀ ਹੈ.

ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ, ਹਿੱਸਟਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਮੂਨੋਰੋਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸਫਰੀ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਟੋਮੇਟਿਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਹੋਰ ਫੋਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਰੋਕਸਾਈਜ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿੰਫਿਗਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ.

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਐਲੇਲੇਵਿਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਛਾਲੇ ਹਨ [1]. ਐਕਟੇਥਲਾਇਸਿਸ ਕੈਰੇਟਿਨੋਸਾਇਟ ਦੀ ਕੈਟਰੋਟੋਨੋਸਾਈਟ ਐਸਟੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਮਿਗੁੋਜ਼ਲ ਐਰੋਜ਼ਨਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫੁਲਸੀ ਬਲੂਏ (ਫੋਕਰ), ਐਰੋਜ਼ੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪਿਊਸਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪੱਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਵਾਹ).

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ, ਆਈਜੀ ਏ ਪੈਮਫਿਗਸ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਮਫਿਗਸ. ਪੇਮਫਿਫਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਟੋ-ਟੀਜੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪੈਮਫਿਗਸ ਵਲੇਗਰੀਸ

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ: ਐਮਕੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਮਕੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਛਾਲੇ, ਸਵੈ-ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਡੈਮੇਗੈਲਿਨ ਐਕਸਗੇਂਜ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੀਸੈਮਗਲਿਨ ਐਕਸਗੇਂਜ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂਗਾਲੀਨ ਐਕਸਐਂਗਐਕਸ ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੂਪ: ਪੈਮਫਿਗਸ ਟਰੀਜਨਸ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਹੈਪੇਟਿਫਾਰਮਿਸ

ਪੈਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ: ਕਟਊਨੀਅਸ (ਚਮੜੀ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ, ਸਬਸੋਰਨਲ ਐਂਟੀਹੋਲਿਟਿਕ ਫੋਕਸ, ਡੀਐਮਗਲਿਨ 1 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਟੋਨੇਟੀਬਾਡੀਜ਼

ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੂਪ: ਐਂਮੇਮਿਕ ਪੈਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ (ਫਗੋ ਸੇਲਵਗੇਮ), ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਆਰਰੀਮੇਟੌਸਸ (ਸੀਨੇਅਰ-ਯੂਸ਼ਰ ਸਿੰਡਰੋਮ), ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਹੈਪੇਟਿਫਾਰਮਿਸ

IgA pemphigus

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ: ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾਰ ਅਤੇ crusts, ਸਬਕੋਰਨਲ ਜਾਂ ਇਨਟਰੈਪਿਡਰਮਲ ਫਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ erythematous ਪਲੇਕਜ਼, desmocollin 1 ਦੇ ਖਿਲਾਫ autoantibodies

ਉਪ-ਪ੍ਰਕਾਰ: ਸਬਕੇਰਨਲ ਪਸਟਯੂਲਰ ਡਰਮਾਟੋਸਿਸ-ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਈਜੀਏ ਪੇਮਫ਼ਿਗਸ (ਸਨਡੇਨ-ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਰੋਗ), ਇਨਟਰੇਪੀਡਰਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਆਈਜੀਏ ਡਰਮਾਟੌਸਿਸਿਸ

ਪੈਰਾਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਟੋਮਾਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਟੇਨੀਅਲ ਖੋਜਾਂ; ਸਬੰਧਤ ਨਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ; ਸੁਪਰ ਬੈੈਸਲ ਐਂਟੀਹੋਲਿਟਿਕ ਫੋਕਸ; ਡੈਸੋਪੋਲਾਕਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ desmosomal ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਅੰਗ

EPIDEMIOLOGY

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵੁਲ੍ਗਾਰੀਸ (ਪੇਮਫਿਗਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ) ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਿਰਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਘਟਨਾ ਦਰ 0.1 ਅਤੇ 2.7 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਪੂਰਵਜਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਅਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ [2].

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਮਫਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਅਤੇ ਨਾਨਨੈਂਡੇਮਿਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਲਈ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ [3,4]. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ [5]. ਨਿਊਨੈਟਲ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ..

A ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੈਮਫਿਗਸ ਫੋਲਾਸੀਟਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 4: 1 ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ [6] ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 19: 1 ਅਨੁਪਾਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ [7].

IgA pemphigus ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ. ਵਿਗਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ [8]. ਪੈਰਾਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੈਥੋਗੇਨੇਸਿਸ

ਅਣੂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਏਪੀਥੀਅਲ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਐਂਟੀਬੌਡੀ-ਮਿਲਿਏਟਿਡ ਐਕਟੇਥਲੇਵਸਿਸ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੈਲ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟੈਚੀ ਰੋਕੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਆਰਾ [9,10,11]. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪੋਪੋਟੋਲਿਸੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਆਟੋ-ਟੀਬੀਡੀ-ਮਿਲਾਏਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਐਨਾਟੇਥੌਲਿਸਸ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਐਜ਼ਜ਼ੀਟਿਕ ਕੈਸਕਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਯੂਰਿਕ ਸੰਕੁਤਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [12].

ਪੇਮਫਿਗੇਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਏਪੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਸਫਰੀ ਐਂਟੀਜੇਂਸ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਟੋਟੀਬਿਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਡਿਜ਼ਾਮਿਨਿਨਜ਼ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਫਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਡਿਜ਼ਾਮਿਨਿਨਜ਼ desmosomes ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸੈੱਲ-ਟੂ-ਸੈਲ ਐਡਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟੈਗਰਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਜੀਵਾਣੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਪੀਮਫਿਗੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ [2].

ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ ਵੁਲਗਾਰੀਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ [14-16], ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਰਨਜ਼ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ [17]. ਵਾਇਰਲ ਸੰਕਰਮਣ, ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ, ionizing ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ [18-23].

ਪੇਮਫਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੌਖਿਕ ਗੁਆਹ ਮਲਟੀਕਲ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ [30]. ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮੂਕਸ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਜੰਕਟਿਵਾ, ਨੱਕ, ਅਨਾਸ਼, ਵੂਲਵਾ, ਯੋਨੀ, ਸਰਵਿਕਸ, ਅਤੇ ਗੁਦੇ [31,32]. ਸਰਵਾਈਕਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦੀਆਂ ਹਿਸਲੋਜੀਕਲ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂਕੋਲਾਓ (ਪੈਪ) ਦੇ ਸੁੱਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ [33].

ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਕੋਜ਼ਲ ਫਸਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੇਵਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੱਭਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੌਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਕਸਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਈਨ ਮਾਈਕਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ [34].

ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ erythematous ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੈ. ਫੋਕਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਰਾਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਰਿਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੌੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਨੂੰ ਨਿਕੋਲਸਕੀ ਸਾਈਨ (ਇੱਕ ਫੋੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਮ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਫਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ [12].

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦੇ ਮਿਕੋਜ਼ਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਿਊਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਰੀਬ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ ਪਿੰਫਿਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [1].

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਅਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਬਰਬ੍ਰਿਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਚਿਹਰੇ, ਅਤੇ ਤਣੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਮ ਸਥਾਨ ਹਨ. ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਖਤਰਨਾਕ ਛਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ, ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਨਿਕੋਲਸਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ [5]. ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਪੇਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਅਸ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ erythroderma ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ [4].

ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜਜ਼ਬ ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ ਦੀ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਇਗਾਈਡੇਥੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ.

ਸਬਕੋਰਨਲ ਫੇਸਟਯੂਲਰ ਡਰਮੇਟੌਸਿਸ ਅਤੇ ਇਨਟਰੇਪੀਡਰਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫ਼ਿਲਿਕ ਆਈਜੀਏ ਡੀਮਰੈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸਮ ਆਈਜੀਏ ਪੇਮਫਿਗਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸਿਊਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ [8]. ਛਪਾਕੀ ਅਤੇ ਪਿustੁਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਰਥੀਮੈਟਸ ਪਲੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੱਰਪੇਟਿਫਾਰਮ, ਵਚਨਸਤਰ, ਜਾਂ ਸਰਿੰਕ ਪੈਟਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ [8,29].

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਤਣੇ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਅਖਾੜੇ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਹਨ. ਖੋਪੜੀ, ਪੋਸਟੋਰਾਸਕੂਲਰ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਟਰਿਜੀਨਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਖਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਹਨ [8,35]. ਪ੍ਰਰੀਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਲਕੀਆਂ ਝਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਆਈਬੀਏ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਦੀ ਸਬਕੇਰਨਲ ਪਸਟਯੂਲਰ ਡਰਮੇਟੋਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਲੀਨੀਕਲ ਵਰਗੀਕ ਕਲਾਸਿਕ ਸਬਕੇਰਨਲ ਫੇਸਟਲਰ ਡਰਮਾਟੌਸਿਸ (ਸਨਦੋਨ-ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇਮਯੂਨੋਫਲੂਰੋਸੈਂਟਸ ਅਧਿਐਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.

ਪੈਰਾਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ (ਪੈਰੇਨਾਓਪਲਾਸਟਿਕ ਆਟੋਮਿਮੁਨ ਮਲਟੀਅਰਗਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੈਓਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਐਂਟੀਮੁੰਨ ਮਲਟੀ-ਔਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ [36]. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਟੋਮਾਟਾਇਟਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਐਮਕੋਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਚਮੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੋਕਰ, ਐਰੋਇਸਸ ਅਤੇ ਲੀਨਿਨੌਇਡ ਜਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਆਟੋਮਿਊਨ ਫਾਈਲਸਟਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਰੀਮੇਮਾ ਮਲਟੀਫਾਰਮਿ, ਗ੍ਰਾਫਟ ਬਨਾਮ ਹੋਸਟ ਬੀਜ, ਜਾਂ ਲੀਨਿਨ ਪਲਾਨਸ.

ਬਰਾਨਕਿਆਲਿਟੀਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਲਮਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ [100] ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੈਰਾਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹਨ.

ਹਵਾਲੇ

 1. ਮਿੀਹਾਈ ਐਸ, ਸਿਤਾਰੂ ਸੀ. ਇਮੂਨਾਓਪੈਥੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮਾਮਿਨ ਬਲੂਜ਼ੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ. ਜੇ ਸੈਲ ਮੋੋਲ ਮੈਡ ਐਕਸਜੈਕਸ; 2007: 11
 2. ਮੇਅਰ ਐਨ, ਮਿਸਰੀ ਐਲ. ਆਟੋ-ਇਮਿਊਨ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ ਦੇ ਜੀਉਏਪਿਦਮਿਆਲੋਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ. ਆਟੋਇਮਮਿਨ ਰੀਵੀਡ 2010; 9: A379
 3. ਜੋਲੀ ਪੀ, ਲਿਟਰੋਵਸਕੀ ਐਨ. ਪੈਮਫਿਗਸ ਗਰੁੱਪ (ਵੁਲਗਾਰੀਸ, ਪੈਨਿਕਨਜ਼, ਫੋਲੀਸੀਅਸ, ਹੇਪੇਟਿਪੀਰਮਿਸ, ਬ੍ਰਾਸੀਲਿਏਨਸਿਸ). ਕਲੀਨ ਡਰਮਾਟੋਲ 2011; 29: 432
 4. ਜੇਮਸ ਕੇ.ਏ, ਕੌਲਟਨ ਡੀਏ, ਡਿਆਜ਼ ਐਲਏ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ. ਡਰਮਾਟੋਲ ਕਲੀਨ ਐਕਸਗੇਂਸ; 2011: 29
 5. ਡਿਆਜ਼ ਐਲਏ, ਸਾਂਪਾਈਓ ਐਸਏ, ਰਿਵਟੀ ਈ ਏ, ਏਟ ਅਲ ਐਂਮੇਮਿਕ ਪੈਮਫਿਗੇਸ ਫੋਲਾਸੀਅਸ (ਫਗੋ ਸੇਲਵਗੇਮ): II. ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਪੀਡੈਮੀਲੋਜੀ ਅਧਿਐਨ. ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 1989; 92: 4
 6. ਬਰਨੇਰ ਐਸ, ਵੌਹਲ ਯ. ਐਕਸਗੈਕਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ. ਸਕਿਨਡ 249; 2007: 6
 7. ਬਾਸਟੂਜੀ-ਗਾਰੀਨ ਐਸ, ਸਓਸੀ ਆਰ, ਬਲਾਅਮ ਐਲ, ਏਟ ਅਲ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮਫਿਗਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਤ੍ਰਿਨੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 1995; 104: 302
 8. ਤੁਸਤੂ ਡੀ, ਈਸ਼ੀ ਐਨ, ਹਮਦਾ ਟੀ, ਏਟ ਅਲ IgA pemphigus ਕਲੀਨ ਡਰਮਾਟੋਲ 2011; 29: 437
 9. ਸਿਤਾਰੂ ਸੀ, ਜ਼ਿਲਿਕਨਸ ਡੀ. ਆਟੋਇੰਟੀਬਿਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਐਕਸਪ ਡਰਮਾਟੋਲ 2005; 14: 861
 10. ਡੈਸੀਮੋਸੋਮ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗਸ. ਹਿਸਟੋਮੈਮ ਸੈਲ ਬੋਲ 2008; 130: 21
 11. ਗੈਟੋਤਿਓਸ ਐਸ, ਵਾਸ਼ਕੇ ਜੇ, ਬੋਰਰੋਡੌਨੀ ਐਲ, ਏਟ ਅਲ ਸੈਲ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਕ: ਪੇਮਫਿਗਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਫਿਗਸ ਮੀਟਿੰਗ. ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 2010; 130: 1764
 12. Grando SA. ਪੈਮਫਿਗਸ ਆਟੋਮੈਂਚਿਊਸ਼ਨ: ਪਰਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਆਟੋਮਿਊਨਿਟੀ 2012; 45: 7
 13. Igawa K, Matsunaga T, ਨਿਸ਼ੀਓਕਾ ਕੇ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਵਿੱਚ ਯੂਵੀ-ਮੀਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ. ਜੇ ਯੂ ਏਰੈਡ ਡਰਮਾਟੋਲ ਵਿਨੇਰੋਲ 2004; 18: 216
 14. ਰੇਸ ਵੀ ਐੱਮ, ਟਾਲੀਡੋ ਆਰ ਪੀ, ਲੋਪੇਜ਼ ਏ, ਏਟ ਅਲ ਪੀਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਅਸ (ਫਗੋ ਸੇਲਵੈਜਮ) ਅਤੇ ਪੈਮਫਿਗਸ ਵੁਲਗੀਰੀਸ ਵਿੱਚ ਯੂਵੀਬੀ-ਪ੍ਰੇਰਤ ਐਂਟੀਹਲੇਲੇਸਿਸ. ਜੇਐਮ ਏਕਡ ਡਰਮਾਟੋਲ ਐਕਸਯੂਐਨਐਕਸ; 2000: 42
 15. ਮੁਰਮਾਸਸੂ ਟੀ, ਆਈਡੀਆ ਟੀ, ਕੋ ਟੀ, ਸ਼ਾਰੀਾਈ ਟੀ. ਪੈਮਫਿਗਸ ਵੁਲਗੀਰੀਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਗੀ. J ਡਰਮਾਟੋਲ 1996; 23: 559
 16. ਕਵਾਨਾ ਐਸ, ਨਿਸ਼ਿਆਮਾ ਐਸ. ਪੀਮਿਫਿਗਸ ਵਿਚ ਯੂਵੀ-ਬੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਟੰਥੌਲਿਸਿਸ ਵਿਚ ਫਿਲਟਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ. Arch Dermatol 1990; 126: 623
 17. ਟੈਨ SR, ਮੈਕਡਰਮੌਟ ਐੱਮ ਆਰ, ਕੈਸਟੀਲੋ ਸੀਜੇ, ਸੌਡਰ ਡੀ ਐਨ ਬਿਜਲਈ ਸੱਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ. ਕੱਟਸ 2006; 77: 161
 18. ਟੂਰ ਈ, ਬਰਨੇਰ ਐਸ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ. ਇੰਟ ਜ ਡਰਮਾਟੋਲ 1997; 36: 888
 19. ਬਰਨੇਰ ਐਸ, ਟਰ ਈ, ਸ਼ਾਪੀਰੋ ਜੇ, ਏਟ ਅਲ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ: ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ. ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ, ਵਰਤਾਉਂ, ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਭੋਜਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ. ਇੰਟ ਜ ਡਰਮਾਟੋਲ 2001; 40: 562
 20. ਬਰਨਨਰ ਐਸ, ਵੌਹਲ ਯੈੱਸ. ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਮੁੱਦਾ: ਪੀਮਫਿਗੇਸ ਵਿਚ ਬਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਿਗਰ ਕੱਟਸ 2006; 77: 145
 21. ਰੁਕੋਕੋ ਵੀ, ਪਿਸਨੀ ਐਮ. ਇੰਡਿਊਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ. ਆਰਚ ਡਰਮਾਟੋਲ ਰਿਸ xxxx; 1982: 274
 22. ਰੁਕੋਕੋ ਵੀ, ਰੁਓਕੋ ਈ, ਲੋ ਸ਼ੀਆਵੋ ਏ, ਐਟ ਅਲ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ: ਐਟਿਓਲੋਜੀ, ਪੈਥੋਜੈਨੀਜਿਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈਗਿਕ ਕਾਰਕ: ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਲੀਨ ਡਰਮਾਟੋਲ 2013; 31: 374
 23. ਇਨਾਡਮੀ ਟੀ. ਪੀਮਫਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਏਰੀਏਨਾਈਜੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ ਡਰਮਾਟੋਲ 2015; 60: 93
 24. ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਐੱਮਬੀ, ਪੌਰਟਰ ਐਸਆਰ, ਸਮੋਲਰ ਬੀ ਆਰ, ਸਿਤਾਰੂ ਸੀ. ਆਟੋਮਿੰਟਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਿਊਕੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ. ਆਟੋਇਮਮਿਨ ਰੀਵੀਡ 2015; 14: 930
 25. ਕਵਾਲਾ ਐਮ, ਟੋਪੋਲੋਗਲੂ ਡੈਮੇਰ ਐਫ, ਜ਼ਿੰਦਾਨੀ ਆਈ, ਏਟ ਅਲ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ (ਪੀਵੀ) ਵਿਚ ਜਣਨ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਸਰਵੀਕੋਵਾਜੀਨਲ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ. ਜੇਐਮ ਏਕਡ ਡਰਮਾਟੋਲ ਐਕਸਯੂਐਨਐਕਸ; 2015: 73
 26. ਕਵਾਲਾ ਐਮ, ਅਲਟੀਨੇਟਾਸ ਐਸ, ਕੋਕਾਟੁਰ ਈ, ਏਟ ਅਲ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਗੰਭੀਰਤਾ, ਫੀਨਟਾਇਪ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ. ਜੇ ਯੂ ਏਰੈਡ ਡਰਮਾਟੋਲ ਵਿਨੇਰੋਲ 2011; 25: 1324
 27. ਟੋਰਚਿਆ ਡੀ, ਰੋਨੇਨੀਲੀ ਪੀ, ਕੇਰਡਲ ਐੱਫ. ਇਰੀਥੇਮਾ ਮਲਫ੍ਰਿਮੇਰ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨਸ-ਜੌਨਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ / ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਐਪੀਡਰਰਮਲ ਨੈਕਰੋਲੀਸਿਸ ਜੋ ਲੂਪਸ ਆਰਰੀਮੇਟਟੋਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ. ਜੇਐਮ ਏਕਡ ਡਰਮਾਟੋਲ ਐਕਸਯੂਐਨਐਕਸ; 2012: 67
 28. ਅਮਗਈ ਐਮ. ਪੈਮਫਿਗਸ ਵਿੱਚ: ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ, 3rd ਐਡ, ਬੋਲੋਨਿਆ ਜੇ.ਐਲ., ਜੋਰਿਜ਼ਾ ਜੋ ਐਲ, ਸ਼ੈਫਰ ਜੇਵੀ, ਏਟ ਅਲ .. (ਐੱਡਜ਼), ਏਲਸੇਵਿਅਰ, ਐਕਸਜਂਕਸ. ਵੋਲ 2012, p.1.
 29. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਐਸਐਸ, ਮੁਰਰੇਲ ਡੀ ਐੱਫ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ. ਡਰਮਾਟੋਲ ਕਲੀਨ ਐਕਸਗੇਂਸ; 2011: 29
 30. ਫੂਟਾਮੂਰਾ ਐਸ, ਮਾਰਟਿਨਜ਼ ਸੀ, ਰਿਵਟੀ ਈ ਏ, ਏਟ ਅਲ. ਐਂਟੀਮਿਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ (ਫਗੋ ਸੇਲਵਗੇਮ) ਤੋਂ ਆਈਜੀਜੀ ਦੇ ਪਾਈਪਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਂਟੀਲਾਥੌਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਅਧਿਐਨ. ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 1989; 93: 480
 31. ਅਮਗਈ ਐਮ, ਹਾਸ਼ੀਮੋਟੋ ਟੀ, ਸ਼ਿਮਿਜ਼ੁ ਐਨ, ਨਿਿਸ਼ਕੋਵਾ ਟੀ. ਬੈਕਫੋਏਨਜਿਕ ਆਟੋਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਐਂਟੀਜੇਨ (ਡੀਜ਼ਬੇਕਸ ਐਂਟੀਜੇਨ) ਦੇ ਬਾਇਕਲੋਜੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਕਲੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ 3; 1994: 94
 32. ਅਮਗਈ ਐਮ, ਹਾਸ਼ੀਮੋਟੋ ਟੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੇਜੇ, ਏਟ ਅਲ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਵਿਚ ਜਰਾਸੀਮ ਆਟੋ-ਟੀੰਬਿਡਜ਼ ਦਾ ਐਂਟੀਗਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੂਊਨਓਡਸੋਧ. ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 1995; 104: 895
 33. ਡੈਸੀਮੋਸੋਮ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗਸ. ਹਿਸਟੋਮੈਮ ਸੈਲ ਬੋਲ 2008; 130: 21
 34. ਗੈਟੋਤਿਓਸ ਐਸ, ਵਾਸ਼ਕੇ ਜੇ, ਬੋਰਰੋਡੌਨੀ ਐਲ, ਏਟ ਅਲ ਸੈਲ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਕ: ਪੇਮਫਿਗਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਫਿਗਸ ਮੀਟਿੰਗ. ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 2010; 130: 1764
 35. ਹਾਸ਼ੀਮੋਟੋ ਟੀ, ਯਾਸੂਮੋਟੋ ਐਸ, ਨਾਗਟਾ ਯੂ, ਏਟ ਅਲ. ਆਈਜੀਏ ਪੇਮਫੀਗਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ, ਹਿਸਟੋਪੈਥਲੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਲੀਕਲ ਫਰਕ. ਕਲੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਰਮਾਟੋਲ 2002; 27: 636
 36. ਰੋਸਕੋ ਜੇਟੀ, ਡਾਇਜ਼ ਐਲ, ਸਾਂਪਾਈਓ ਐਸਏ, ਏਟ ਅਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਸੀਅਸ ਆਟੋਐਂਟੀਬਿਡੀਜ ਪੈਸਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਏਐਲਬੀ / ਸੀ ਮਾਉਸ ਲਈ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲ 1985; 85: 538