Tag Archives: ਪਰਿਵਾਰ

ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਡੀ ਸੋਟੋ ਦਾ ਫੋਟੋ

ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੂਡੀ ਸੋਟੋ ਹੈ. ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੈਨੀਫ਼ਰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹਨ- ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ 23 ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ.

ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਜੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ 2nd ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਦੁਰਲੱਭ ਦਇਆ ਲਈ ਕੋਕਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੋ ਕਿ 1st ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਜੀਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਲਈ 90 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ! ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗਲੋਬਲ ਜੀਨਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ! ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਇਡ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ! ਖਾਲੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਜੀਨਜ਼ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀ ਓਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ carrieo@globalgenes.org

ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ http://globalgenes.org/cox-prize-family ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ.

ਕੈਰੀ ਓਸਟਰੀਆ
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਗਲੋਬਲ ਜੀਨਜ਼ - ਦੁਰਲਭ ਰੋਗ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ
http://www.globalgenes.org
(949) 248-RARE x110

ਗਰਮੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਲੇਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਟਲ ਲੀਗ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਿਆ. ਇਕ ਸਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ 0-10 ਸੀ (ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, 10 ਨੁਕਸਾਨ). ਇਹ ਜੁਲਾਈ 1 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 0-11 ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ!

ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ, ਮਾਰਟੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇਗਾ: ਅਸੀਂ "ਬੁਡ ਨਿਊਜ ਬੀਅਰਸ" ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ... ਥੋੜਾ ਚਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਸਮਤ. ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਟੀਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 11 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ.
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ 16th Annual Patient ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਡਾ. ਪੀਟਰ ਮਾਰਿੰਕੋਵਿਚ ਅਤੇ ਬੇਅਏਅਰ ਏਰੀਆ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਟਾਉਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਟੈਰੀ ਵੋਲਿੰਸਕੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ (ਸਹਿ-ਚੇਅਰ / ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਬੀ.ਆਈ.ਡੀ.), ਗ੍ਰੈਗ ਰਾਈਟ (ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਬੀ.ਓ.ਡੀ.), ਡਾ. ਰਜ਼ਾਕ ਅਹਿਮਦ (2012 ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਸਟ), ਨੈਂਸੀ ਸਟੋਕੇਲ (ਕੇਬਾਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਡ ਕੇਅਰਗਿਵਰ), ਸੋਨੀਆ ਟ੍ਰਾਮਲ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਬੀ.ਓ.ਡੀ ਮੈਂਬਰ), ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਯੇਲ (ਪੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ). ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ. ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਿਫ਼੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ! ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਜੇਕ ਸ਼ਰਮੈਨ ਉਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜੋੜ ਹੋਣਗੇ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਵੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ! ਤੁਸੀਂ www.pemphigus.org ਤੇ 2013 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ XGAX ਵਿੱਚ #39 ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਨਰ ਲਈ ਮੇਵੇਵ ਨੌਰਟੋਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਾਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ.
ਸਾਡੇ P / P ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟੋਬੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੌਬ ਸਟਿਲਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ - ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ - ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ!