Tag Archives: ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਪੇਮਫੀਗੌਇਡ

ਸ਼ੈਂਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਦੀ ਪੇਮਫੀਇਡ ਤਜੁਰਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੰਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੀੜਤ ਪੀ / ਪੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਸ਼ੈਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ. ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ ਵੁਲ੍ਗਰੀਆਂ, ਬੁੱਲਸ ਪੈਮਫ਼ੀਗਾਇਡ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਐਸੀਅਸ, ਐਮੁਕਸ ਝਿੱਬਰ ਪੈਮਫੀਗੌਇਡ, ਆਦਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਓਬੀ / ਜੀਐਨ, ਇੰਟਰਨਿਸਟ, ਓਫਟਲਮੌਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕੰਨ / ਨੱਕ / ਗਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਹਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ.

ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਉ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ!

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸਿਮੀਆ ਲਈ ਰੁਟੀਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਰਟੀਕੋਸਾਈਟਰਾਇਡ (ਸੀ ਐਸ) ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਫਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ, ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਏਸੀਅਸ, ਜਾਂ ਐਮੂਕੋਸ ਫਿਲਲਿਏਸਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸੀ ਐਸ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਛੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 150 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸਿਮੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਮਾਪ ਲਹੂ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀ. ਨਵੇਂ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸਿਮੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ 144% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CS ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਮਰ, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਰਟੀਕੋਸਟ੍ਰਾਇਡ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟ੍ਰਾਇਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸਿਮੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਹ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਫਜੀਡਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀਐਸ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਮਫਿਫਸ ਜਾਂ ਐਮਐਮ ਪੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਐਸ ਥੈਰਪੀ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸਿਮੀਆ (ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਨੁਪਾਤ = 40, 10.7 ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅੰਤਰਾਲ 95-1.38 ) ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ.

ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-4632.2012.05470.x/abstract