Tag Archives: ਸੈਨੇਟਰ

ਪਿਆਰੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੇਮਫੀਗਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ 21 ਸੈਂਟ ਕੁਅਰਜ਼ ਐਕਟ (ਐਚ ਆਰ ਐਕਸਗੇਂਸ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, 6 ਸੈਂਟ ਕੁਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਾਈਪੇਟਿਸਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ". ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੇਰੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ ਪੈਮਫਿਫਸ ਅਤੇ ਪੇਮਫੀਗਾਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਤਰ ਸਕਰਿਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਨਮੂਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ:

ਮੇਰਾ ਨਾਮ [ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ / ਰਾਜ] ਤੋਂ XXXX ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ [ਆਈਪੀਐਫਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੈਮਫੀਗੇਸ ਜਾਂ ਪੈਮਫੀਗੌਇਡ] ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

[ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ]

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਸਟਰ XXXX ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ. ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਐਨਆਈਐਚ ਅਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗਾ.
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. [ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ]
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.

* ਸੀਨੇਟ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਅਲਾਬਾਮਾ ਸ਼ੈਲਬੀ, ਰਿਚਰਡ ਸੇਨ ਸੇਲਬੀ (202) 224-5744 ਸੈਸ਼ਨ, ਜੈਫ ਸੇਨਟੇਟਰ ਸੈਸ਼ਨ (202) 224-4124

ਅਲਾਸਕਾ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਦਾਨ @ ਸੈਂਡਨਸਲੀਵਨ (202) 224-3004 * ਮੁੱਕੋਸ਼ਕੀ, ਲੀਸਾ @ ਲੀਜ਼ਮੂਰੋਵਸਕੀ (202) 224-6665

ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਫਲੈਕੇ, ਜੈਫ ਜੇਫ਼ਰਫਲੇਕ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 202-224 ਮੈਕੇਨ, ਜੌਨ ਸੇਨਜੋਹਨ ਮੈਕਕੈਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 4521-202

ਅਰਕਾਨਸ ਬੋਜ਼ਮੈਨ, ਜੌਨ ਜੋਹਨਜੁਜ਼ਮੈਨ (ਐਕਸਗ xX) ਐਕਸਗ x-202 ਕੋਟੋਨ, ਟੌਮ ਸੇਨਟੌਮ ਕਪਤਾਨ (224) 4843-202

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੌਕਸਰ, ਬਾਰਬਰਾ ਸੇਨਟੇੋਰ ਬੋਕਸਰ (202) 224-3553 ਫ਼ਿਨਸਟੇਨ, ਡਾਇਐਨ ਸੇਨਫਿਨਸਟਾਈਨ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਕੋਲੋਰਾਡੋ * ਬੇਨੇਟ, ਮਾਈਕਲ ਸੇਨਬੈਂਨੇਟਕੋ (ਐਕਸਐੱਨਐਕਸ ਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੇਂਡ ਗਾਰਡਨਰ, ਕੋਰੀ @ ਸੀਨਕੋਜੀ ਗਾਰਡਨਰਰ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 202-224

ਕਨੈਕਟਾਈਕਟ ਬਲਿਊਮੇਨਟਲ, ਰਿਚਰਡ ਸੇਨ ਬਲੂਮੈਂਥਲ (ਐਕਸਜਂਜ) 202-224 * ਮੁਫਾਹੀ, ਕ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਮਾਫਰੀ ਆਫਿਸ (ਐਕਸਗ x) 2823-202

ਡੈਲਵੇਅਰ ਕੈਰਪਰ, ਥਾਮਸ ਸਿਨੇਟਰ ਕਾਰਪਰ (202) 224-2441 ਕੁਓਨਸ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ @ ਸੈਨਕੁਨਸ ਆਫਿਸ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਫਲੋਰੀਡਾ ਨੀਲਸਨ, ਬਿਲ @ ਸੈਨਬਿਲਨੇਲਸਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ ਰਬਿਓ, ਮਾਰਕੋ ਸੇਨਰੂਬੀਓਪ੍ਰੈੱਸ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਜਾਰਜੀਆ * ਆਈਸਕੋਨ, ਜੌਨੀ ਸੈਨੇਟਰ ਆਈਸਕਸਨ (ਐਕਸਗ x), 202-224 ਪਾਰਡਿਏ, ਡੇਵਿਡ @ ਸਿਡਵੀਡਪਰੁਡੁ (3643) 202-224

ਹਵਾਈ HIRONO, ਮਜ਼ੀ @ ਮੈਜੀਹੀਰੋਨੋ (202) 224-6361 SCHATZ, ਬ੍ਰਾਇਨ @ ਸੇਨਬ੍ਰਿਯਨਸਚੈਟਜ਼ (202) 224-3934

ਆਈਡਾਹੋ ਕਰੌਪਾ, ਮਾਈਕ @ ਮਾਈਕ ਕੈਪਓ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਯੂਐਨਐਕਸਐਕਸਐਕਸਐਕਸ ਰਿਸਚ, ਜੇਮਜ਼ ਸੇਨਟੇਟਰ ਰੀਸਿਕ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ ਐਕਸ) 202-224

ਇਲੀਨੋਇਸ * ਡੁਰਬਿਨ, ਰਿਚਰਡ ਸੇਨੇਟਰ ਡਬਲਿਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) 202-224 * KIRK, ਮਾਰਕ ਸੇਨਟੇਟਰ ਕਿਰ੍ਕ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 2152-202

ਇੰਡੀਆਨਾ ਕੋਟਸ, ਡੈਨੀਅਲ @ ਸੈਨਡਨ ਕੋਟਜ਼ (202) 224-5623 ਡੋਨੈਲੀ, ਜੋ ਸੈਨਡਨਲੀ (202) 224-4814

ਆਇਯੋਵਾ ਏਰਨਸਟ, ਜੋਨੀ ਸੇਨਜੋਜੀਏਰਸਟ (ਐਕਸਗ x) 202-224 ਗ੍ਰੇਸਲੀ, ਚੱਕ @ ਚੱਕ ਗਰੱਸੇਲੀ (3254) 202-224

ਕੰਸਾਸ ਮੋਰਾਨ, ਜੈਰੀ @ ਜੇਰੀਮੋਰਾਂ (202) 224-6521 * ਰੋਬਰਟਸ, ਪੈਟ @ ਸੀਨਪੇਟ ਰੌਬਰਟਸ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਕੇਨਟੂਕੀ * ਮੈਕਕੋਨਲ, ਮੀਚ ਸਿਨੇਮੈਜਲਡਰ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 202-224 * PAUL, ਰੈਂਡ @ ਰੈਡਪੌੱਲ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਜਂਕਸ-ਐਕਸਜੇਂਕਸ

ਲੁਈਸਿਆਨਾ * CASSIDY, ਬਿਲ @ ਬਿਲ ਕੈਸੀਡੀ (202) 224-5824 ਵੀਟਰਟਰ, ਡੇਵਿਡ @ ਡੇਵਿਡਵਿਟਰਰ (202) 224-4623

ਮਾਈਨ ਕੋਲੀਨਸ, ਸੂਜ਼ਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕਲਿਨਸ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗੰਕਸ-ਐਕਸਗੰਕਸ ਕਿੰਗ, ਜੂਨੀਅਰ, ਐਂਗਸ @ ਸੈਨ ਏਂਜੁੱਸਿੰਗ (ਐਕਸਗਨਜ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੈਕਸ

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਕਾਰਡੀਨ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਿਨੇਟਰ ਕੈਰਡਿਨ (202) 224-4524 * ਮਿੱਕਲਸਕੀ, ਬਾਰਬਰਾ ਸੇਨਟਰਬਰਬ (202) 224-4654

ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਮਾਰਕੇ, ਐਡਵਰਡ ਸੇਨਮਾਰਕੀ (202) 224-2742 * ਵਾਰਰਨ, ਇਲਿਜ਼ਬਥ ਸੇਨਵਾਰਨ (202) 224-4543

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪੀਟਰਜ਼, ਗੈਰੀ ਸੇਨਗੈਰਿਪੀਟਰਜ਼ (ਐਕਸਗ xX) 202-224 ਸਟੈਬੇਨਉ, ਡੈਬੀ ਸਿਸਟਾਟੇਨੋਓ (ਐਕਸਗ xX) 6221-202

ਮਿਨੇਸੋਟਾ * ਫ੍ਰੈਂਕਨ, ਅਲ @ ਅੱਫਰੇਨਕੇਨ (ਐਕਸਗ x) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੇਂਸ ਕੋਲੋਬੁਕ, ਐਮੀ @ ਇਮਿਕਲੋਬੋਚਰ (202) 224-5641

ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਕੋਚ੍ਰਾਨ, ਥਾਡ ਸਿਨਹਾਧ ਕੋਚਰਾਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜਂਕਸ ਵਿਕਰ, ਰੋਜਰ ਸੈਨੇਟਰ ਵਾਇਰਰ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਮਿਸੋਰੀ * ਬਲਿੰਟ, ਰਾਏ @ ਰੋਏਬਲਾਂਟ (ਐਕਸਐੱਨਐਕਸ ਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਗੇਂਕਸ ਮੈਕਕਸੀਲ, ਕਲੇਰ @ ਮੈਕ ਕੈਸਕੇਲ ਔਫਿਸ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 202-224

ਮੋਂਟਾਨਾ ਡਾਇਨੇਸ, ਸਟੀਵ ਸਟੀਵਡਾਈਨਜ਼ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਜਂਕਸ-ਐਕਸਗਨਜ ਟੈਸਟਰ, ਜੌਨ @ ਸੇਨੇਟਰਟੈਸਟਰ (ਐਕਸਗਨਜ) 202-224

ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਫਿਸ਼ਰ, ਡੈਬ ਸਿਨੇਟਰਫਿਸ਼ਰ (202) 224-6551 SASSE, ਬੈਨ ਸੈਨਸੈਸੇ (202) 224-4224

ਨੇਵਾਡਾ ਹੈਲਰ, ਡੀਨ ਸੇਨ ਡੀਨਹੈਲਰ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੈਕਸ * ਰੀਆਈਡ, ਹੈਰੀ ਸੇਨਟੇਟਰ ਰੀਡ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਨਿਊ ਹੈਮਪਸ਼ਰ AYOTTE, ਕੈਲੀ @ ਕਿਲੀ ਅਯੋਤ (202) 224-3324 ਸ਼ਾਹਿਏਨ, ਜੇਨ ਸਨੀਟਰ ਸਫੀਨ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਬੁੱਕਰ, ਕੋਰੀ @ ਕੋਰਿਬਾਕੇਜਰ (202) 224-3224 ਮੈਨੇਂਡਜ਼, ਰਾਬਰਟ @ ਸੈਨੇਟਰ ਮੇਨਡੇਜਜ (202) 224-4744

ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈਇਨਿਰਚ, ਮਾਰਟਿਨ ਮਾਰਟਿਨ ਹਾਇਨਰਿਚ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਯੂੰਕਸ ਯੂਡੀਐਲਟ, ਟੌਮ ਸੇਨਟੇਟਰਟੌਮਅੱਡਲ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਗਿਲਬ੍ਰਾਂਡ, ਕਰਸਟੇਨ @ ਸੀਨਗਿਲਬ੍ਰਬ੍ਰੈਂਡ (202) 224-4451 * ਸਕਮਰ, ਚਾਰਲਸ ਸੇਨਸਚੁਮਰ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ * ਬੁਰਰ, ਰਿਚਰਡ ਸੈਨੇਟਰ ਬੁਰਰ (202) 224-3154 ਟਿਲਿਸ, ਥੌਮ ਸੇਨਟੌਮਟਿਲਿਸ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਉੱਤਰੀ ਡਾਕੋਟਾ ਹੈਟਕਾਮਪ, ਹੇਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਇਟਕਾਮਪ (ਐਕਸਐੱਨਐਕਸ ਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਗੰਕਸ ਹੋਏਵੈਨ, ਜੌਨ ਸੇਨਜੋਹਨਹੇਏਨ (ਐਕਸਗ x) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੈਕਸ

ਓਹੀਓ ਬ੍ਰੌਨ, ਸ਼ੈਰਰੋਡ ਸੈਨਸ਼ੇਰੋਡਬਰਾਊਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੇਂਡ ਪੋਰਟਮਨ, ਰੋਬ ਪੋਰਟਮੈਨ ਪ੍ਰੈਸ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 202-224

ਓਕਲਾਹੋਮਾ INHOFE, ਜੇਮਜ਼ਜਿੰਮਫੋ (202) 224-4721 ਲੈਨਕਫੋਰਡ, ਜੇਮਜ਼ ਸੇਨਟਰ ਲਾਂਕਫੋਰਡ (202) 224-5754

ਓਰੇਗਨ ਮੇਕਰਲੀ, ਜੈਫ ਸੇਨਜਫ ਮਿਰਕੀਲੀ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਜਂਕਸ-ਐਕਸਜਂਡੇ ਵਾਈਡੀਨ, ਰਾਨ @ ਰੌਨ ਵੇਲਡਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗਂਜ-ਐਕਸਜੈਕਸ

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ * ਕੈਸੀ, ਜੂਨੀਅਰ, ਰਾਬਰਟ ਸੇਬਬੌਕਸੀਸੀ (202) 224-6324 ਟੋਮੀ, ਪੈਟਰਿਕ ਸੇਨਟੋਮੀ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ REED, ਜੈਕ ਸੇਨਜੈਕਰਿਡ (202) 224-4642 * ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੇਲਡਨ ਸੇਨਵਾਈਟਹਾਊਸ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਗ੍ਰਹਿਮ, ਲਿੰਡਸੇ @ਗ੍ਰੀਮਬੌਗ (202) 224-5972 * ਸਕੋਟ, ਟਿਮ @ ਸੇਨੇਟਰਟਿਮਸਕੌਟ (202) 224-6121

ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਰਾਉਂਡਸ, ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਰਰਾੌਂਡਸ (202) 224-5842 * ਥੂਨੇ, ਜੌਨ ਸੇਨਜੋਹਨਥੂਨ (202) 224-2321

ਟੇਨਸੀ * ਅਲੇਕੈਂਡਰ, ਲਮਰ ਸੈਨ ਏਐਕਸਐਂਡਰਰ (ਐਕਸਗ xX) 202-224 ਕੌਰਕਰ, ਬੌਬ @ ਸਿਨਬੁਕ ਕਾਰਕਰਤਾ (4944) 202-224

ਟੈਕਸਾਸ * ਕੋਰਨੀ, ਜੌਨ ਜੋਹਨਨੋਂਨਨ (202) 224-2934 CRUZ, ਟੈਡ ਸੈਂਟਟ੍ਰੂਜ਼ (202) 224-5922

ਉਟਾ * ਹਟ, ਔਰਿਨ ਸੇਨ ਔਰੋਨਹਚ (202) 224-5251 LEE, ਮਾਈਕ ਸੇਨ ਮਾਈਕਲੀ (202) 224-5444

ਵਰਮੌਂਟ * ਸੈਂਡਰਸ, ਬਰਨਾਰਡ ਸੇਨਸੈਂਡਰਜ਼ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਗੰਕਸ ਲਿਹਾਏ, ਪੈਟਰਿਕ ਸੇਨਟਰਲੈਹੀ (202) 224-5141

ਵਰਜੀਨੀਆ ਕੇਨਈ, ਟਿਮ @ ਸੈਨ ਕੇਨਈਫਿਸ (ਐਕਸਗ xX) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਗੁਆਕਸ ਵਾਰਨਰ, ਮਾਰਕ ਮਾਰਕਰਰਨਰ (ਐਕਸਗੇਂਜ) 202-224

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੋਂਟਵੇਲ, ਮਾਰੀਆ ਸੇਨਟੇਅਰ ਕਾਂਟਵਾਲ (202) 224-3441 * ਮੁਰੇ, ਪੈਟੀ @ ਪਟੀਮੋਰੇ (ਐਕਸਗ x) 202-224

ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਕੈਪੀਟੋ, ਸ਼ੇਲੀ ਮੂਰ, ਸੈਨ ਕਾਪਿਟੋ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸ) 202-224 ਮੈਨਚਿਨ III, ਜੋ ਸੇ ਸੈਨ_ਜੋਮੈਨਚਿਨ (ਐਕਸਜਂਜ) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੈਕਸ

ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ * ਬਾਲਡਵਿਨ, ਟੈਮੀ ਸੇਨਟਰਬੱਲਡਵਿਨ (202) 224-5653 ਜੌਹਨਸਨ, ਰਾਨ ਸੈਨਰੋਨਜੋਨਸਨ (ਐਕਸਐੱਨਐੱਨ ਐਕਸ) 202-224

Wyoming * ਬਾਰਾਾਸੋ, ਜੌਨ ਸੇਨਜੋਹਨੇਬਰਾਸਸੋ (ਐਕਸਗ xX) ਐਕਸਗ x-ਐਕਸਜੈਕਸ * ਇੰਜੀ, ਮਾਈਕਲ ਸੇਨਟੇਨਰ ਐਂਜੀ (ਐਕਸਆਈਜੀਐਕਸ) ਐਕਸਗੰਕਸ-ਐਕਸਗੰੈਕਸ
* ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀਨੇਟ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ (ਐਚ.ਈ.ਐਲ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ!