Tag Archives: ਦਾ ਅਧਿਐਨ

ਪੀ / ਪੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਮਲੰਗੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੇਰਕਟਿਨੋਸਾਈਟ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣੂ ਦੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ. ਪਰ ਇਹ ਛਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿਜ਼ ਦੀਹੀਮੀ ਅਤੇ ਪਾਇਮ ਤਵਕਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ (ਪੀ.ਵੀ.) ਵਿਚ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਓਰੇਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ, doi: 10.1111 / jop.12022).

ਪੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਛਾਲੇ ਨੂੰ ਜਖਮ ਜਾਂ ਸੁਹਰਾ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਪੀਡਰਰਮਿਸ ਦੇ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੂਲ ਪਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਿੱਤਰ 1a ਦੇਖੋ). ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਫੈਲੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਲੇ ਛਿੱਟੇਦਾਰ ਪਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ. ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਖਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਕਕੋਟੈਟਿਨਵੇਂ ਆਟੋਮਿਊਨ ਫੋਲੀਸਟਿੰਗ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਠੱਗ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੇ ਕੇਰਟਿਨੋਸਾਇਟ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਅੈਂਟੋਲਵਲੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Acantholysis ਚਮੜੀ ਦੀ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.

ਜ਼ਖ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੌਤ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੋਪੋਟੋਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਪੀਪੋਟੋਸਿਸ ਅਟੈਨਥੌਲਿਸਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪੀਪੋਟੋਸਿਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਹਨ. ਅਪਪੋਟੋਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਅੰਦਰਲੇ ਟਰਿਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਿੱਗਰ ਬਾਹਰੀ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਵੀ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਡਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪੀਪੋਟੋਸਿਸ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਉਂਟੌਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਫੋਲਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟੇਥਲੇਵਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪੋਪੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪੀਪੋਟਸਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਤੌਰ' ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਪਪੋਟੋਸਿਸ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਇਨਿਹਿਬਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਖਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪੋਫਿਉਸ ਫੋਲੀਆਸੀਸ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਪੋਪੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ. ਉਹ ਇਮਿਊਨੋਹਿਸਟੋਕੋਮਿਸਟਰੀ, ਉਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੀ.ਵੀ.

ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਖਮ-ਮੁਕਤ ਟਿਸ਼ੂ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੇਰੀ-ਸਰੀਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ, ਅਪਪੋਟਸੋਸਿਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂ (ਪੈਰਾਸ਼ਾਲਾ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ, ਕੋਣਾਂ ਦੇ 75% ਵਿੱਚ ਐਪੀਪੋਟੋਸਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਸੀ. ਜਖਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਓਬੋਲਾਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਤੀਜਾ ਅਚਾਨਕ 75% ਦੇ ਨੇੜੇ, 76% ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਹੰਚੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਇਹ 80% ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. ਜਖਮ-ਮੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਚ ਅਪੋਪੋਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਪੋਟਸਿਸ ਇੱਕ ਦੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਕ ਜੋ ਐਂਟਬੋਲਵਿਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਰੈਟੀਨੋਸਾਈਟਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ (ਐਕਟੇਥੌਲਿਸਸ) ਅਤੇ ਮੌਤ (ਅਪਪੋਟੋਸਿਸ) ਉਸੇ ਹੀ ਆਲੂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ - ਕਾਸਪੇਜ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮਜ਼

ਸਰਜੀਏ Grando ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ "ਅਪਪੋਟੋਲਿਸਸ" ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਹੀਮੀ ਅਤੇ ਤਵਕਾਓਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੱਧਰ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਪਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ 80 ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣੇਗਾ. ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਵੀ. ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਥੈਰੇਪੀ ਹਾਈ-ਡੋਜ਼ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਪੀਐੱਪੋਟੋਸਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਐਪੋਪੋਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਡਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਪੀਪੋਟੌਸਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਰਕ, ਬੇੈਕਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ

ਪੈਮਫਿਗੇਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁਰਾਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣੂ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਕਰੋਫਜ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਹਬਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰ ਜੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਪੋਲੀਮੋਰਫਾਈਮਜ਼ ਮੈਕਰੋਫਜ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਮੈਕਰੋਫਜ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਇਨਹਬਟਰਿਨੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਲੈਵਲ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਰਾ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਕਰੋਫਜ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਇਨਹਬਟਰਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਨ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਕਰੋਫਿਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰਾਫੈਜ ਇਨਿਹਿਬਿਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਜੀਨ ਅਤੇ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ ਵਬਰਾਰੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੋਲੀਮੋਰਫਜ਼ਿਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ.

ਢੰਗ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਛੇ ਮਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ ਪੁਆਇੰਮੇਰਜ਼ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਨਾਂ ਦੇ XXXXXX -5 ਸਥਾਨ ਤੇ 173- ਫਲੈੱਨਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਇਡ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜੈਨੋਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀ / ਸੀ ਜੀਨਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸਿੱਟਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਫਜ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਵਰੋਧਕ ਕਾਰਕ -173G-C polymorphism pemphigus vulgaris ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੜਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੈਕਰੋਫਜ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਬਲੀਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ / ਸੀ ਜੀਨਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ.

ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2012.04676.x/abstract

ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵਲਬਾਰੀਸ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਪੈਥਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਆਗਨਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਇਮਯੂਨੋਸਪਰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਡੀਅਲਮੇਬ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਵੁਲ੍ਗਾਰੀਸ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੋਰੀਅਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਤ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ. ਕੋਰਟੀਕੋਸਟਾਰੀਓਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ-ਲਾਈਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੋਰਾਇਡਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਰਟੀਕੋਸਟ੍ਰੋਇਡ-ਸਪਾਈਅਰ ਇਮੂਨਾਂਸਪ੍ਰੋਸੈਸਿਵ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੋਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੇਸਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਲੀਮੈਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ...

ਮੇਡਕਰਮ ਤੋਂ: ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ http://www.medworm.com/index.