"ਕੋਚ ਕੋਨਰ" - ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ

ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਇਡ (ਪੀ / ਪੀ) ਮਿਲਾਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਏਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?" ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ:

1. ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਲੌਗ ਰੱਖੋ - ਇਹ ਮਾਪਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

2. ਮਾਤਰਾ - ਛਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ. ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

3. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ - ਫਾਲਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

4. ਥਕਾਵਟ - ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੇਮਫੀਗੌਡ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨੀਕਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

5. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ - ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋ.

ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਬਸ "ਇੱਕ ਕੋਚ ਪੁੱਛੋ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ!